Category Ranking History

Anglicko-Český slovník VALENTA Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
česká republika 1
čeština online 2

Downloads

Jun, 2020
Worldwide

Revenue

Jun, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

Anglicko - Český a Česko - Anglický audiovizuální slovník Angličtina ze tří pohledů - dvakrát standardně Anglicko-český a Česko-anglický slovník) plus jedenkrát pomocí „českých poslechových tvarů anglického slova“. Jak najít zaslechnuté anglické slovo, i když neznáte jeho písemný tvar? Použijte náš „poslechový slovník“. Jednoduše co zaslechnete, napište pomocí české abecedy. Dozvíte se jak český ekvivalent, tak anglický tvar včetně jeho výslovnosti uváděné ve slovnících v hranatých závorkách []. Navíc pokud nepřečtete anglický výslovnostní tvar, bude vám nápomocí tzv. poslechový tvar, kde např. široké „a“ event. „e“ může v běžném hovoru zaznít jako a nebo e. Malé „r“ nemusí zaznít vůbec (anglické „hard“, zaslechneme jako „hád“). Tento třídílný slovník existuje i v klasické knižní podobě.

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.