Category Ranking History

Google Classroom Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
gmail 1
c 2
lớp học 3
google 4
classroom 5

Downloads

Dec, 2019
Worldwide

Revenue

Dec, 2019
Worldwide

Screenshots

Description

Lớp học là dịch vụ miễn phí dành cho các trường học, tổ chức phi lợi nhuận và bất kỳ ai có tài khoản Google cá nhân. Lớp học giúp người học và giáo viên dễ dàng kết nối bên trong cũng như bên ngoài trường học. Lớp học giúp tiết kiệm thời gian và giấy, đồng thời giúp dễ dàng tạo các lớp học, nộp bài tập, giao tiếp và luôn có tổ chức. Có nhiều lợi ích khi sử dụng Lớp học: • Dễ thiết lập - Giáo viên có thể thêm trực tiếp học viên hoặc chia sẻ mã mã lớp học để họ tham gia. Quá trình thiết lập sẽ mất vài phút. • Tiết kiệm thời gian - Chuỗi bài tập đơn giản, không dùng giấy cho phép giáo viên tạo, đánh giá và chấm điểm bài tập nhanh chóng, tất cả đều ở một nơi. • Cải thiện tổ chức - Học viên có thể xem tất cả bài tập của mình trên trang bài tập và tất cả tài liệu của lớp học (ví dụ: tài liệu, ảnh và video) được tự động đưa vào thư mục trong Google Drive. • Nâng cao khả năng giao tiếp - Lớp học cho phép giáo viên gửi thông báo và bắt đầu thảo luận trong lớp học ngay lập tức. Học viên có thể chia sẻ tài nguyên với nhau hoặc đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi trên luồng. • Giá cả phải chăng và an toàn - Giống như các dịch vụ còn lại của G Suite cho giáo dục, Lớp học không có quảng cáo, không bao giờ sử dụng nội dung hoặc dữ liệu học viên của bạn để quảng cáo cho mục đích quảng cáo và miễn phí. Thông báo về quyền: Máy ảnh: Cần thiết để cho phép người dùng chụp ảnh hoặc quay video và đăng lên Lớp học. Bộ nhớ: Cần thiết để cho phép người dùng đính kèm ảnh, video và tệp cục bộ vào Lớp học. Bộ nhớ cũng cần thiết để bật hỗ trợ ngoại tuyến. Tài khoản: Cần thiết để cho phép người dùng chọn tài khoản cần sử dụng trong Lớp học.

7 Installed SDK

Android Widget sdk icon
Android Widget
Apache Http sdk icon
Apache Http
OpenGL sdk icon
OpenGL
Android Support constraint sdk icon
Android Support constraint
Glide sdk icon
Glide
Google API Client Libraries sdk icon
Google API Client Libraries

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.