Category Ranking History

3P - Pret Për Pare Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
shqip tv 1

Downloads

Nov, 2022
Worldwide

Revenue

Nov, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

Çka shërben 3P Aplikacioni? Klientëve të Telekomit të Kosovës ju ofron mundësinë e një kredie deri në 3 Euro (Mbushje ose Internet, me TVSH) pa asnjë provizion shtesë. Si funksionin 3P Aplikacioni? Ne rast se keni nevojë për mbushje apo internet me anë të aplikacionit 3P ju do të zgjedhni shërbimin që ju nevoitet, do të konfirmoni kërkesen tuaj, dhe brenda disa sekondave do të pranoni shërbimin e VALA të cilin e keni kërkuar. Gjendja e llogarisë suaj do të minusohet për vlerën e kërkuar. Si mund te shlyhet huaja? Për të shlyer kredinë e marrë hua, mjafton të kryeni një mbushje apo të merrni një transfer nga një perdorues tjetër ku huaja ju shlyhet automatikisht. Kur klientët mund të marrin hua? - Nuk keni hua tjetër të papaguar - Jeni klient i Telekomit të Kosovës për 3 muaj e ë shumë Sa është kosto e pagesës për klientët kur përdorin shërbimet e 3P? Klientët e Telekomit te Kosovës paguajnë të njejtin çmim bazuar në sa kanë huazuar. Kostoja shtesë për shërbimin është 0 (Zero) Euro.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.