Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Jan, 2023
Worldwide

Revenue

Jan, 2023
Worldwide

Screenshots

Description

“SQsign” është një platformë e cila do të shërbejë për nënshkrimin elektronik në mënyrë remote të dokumenteve në formatin PDF nga përdoruesit fundorë, si administrata publike, subjektet private, punonjës biznesi etj. Kjo platformë sjell lehtësira të shumta si garanci për administratën publike që do të përdorë dokumentin elektronik; rritje të numrit të shërbimeve elektronike në dispozicion të qytetarëve; rritje të shkallës së sigurisë për shërbimet e ofruara dhe ulje të korrupsionit; lehtësira në kohë dhe në kosto për çdo grup interesi dhe çdo proces biznesi; zhvillim i koordinuar i nismave për qeverisjen elektronike dhe shoqërinë e informacionit.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.