App Icon for Stop Informalitetit App in Albania App Store
Stop Informalitetit
See on store
Category
Store
Last Updated
2019, Sep 24
Publisher
Visibility Score
0

Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Jan, 2023
Worldwide

Revenue

Jan, 2023
Worldwide

Screenshots

Description

Ju keni mundësinë të denonconi evazionin fiskal në fushën e tatim taksave për subjektet tatimpagues, aktet korruptive apo sjelljet jo etike të punonjësve të Administratës Tatimore, të cilat konstatohen nga Ju!

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.