Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Jan, 2023
Worldwide

Revenue

Jan, 2023
Worldwide

Screenshots

Description

Aplikacioni Zëri qytetar është një mekanizëm për të mbështetur reagimet e qytetarëve dhe për monitorimin e performancës në ofrimin e shërbimeve, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm. Key feature Monitorimi i vazhdueshëm i të gjitha institucioneve qeveritare, duke u fokusuar në cilësinë e shërbimit dhe duke ofruar nëpërmjet parametrave matës nivelin e shërbimeve te ofruara. Indikatorë të ndryshëm të ndarë në dy dashboard-ë kryesorë të filtrueshëm në bazë të institucioneve dhe periudhave kohore.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.