Category Ranking History

MAMAACT Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
graviditeten 1

Downloads

May, 2020
Worldwide
38

Revenue

May, 2020
Worldwide
$0

Screenshots

Description

I graviditeten gennemgår den gravide krop mange forandringer. De fleste er helt naturlige. I den sidste halvdel af graviditeten bør du reagere, hvis du eller din gravide partner oplever bestemte signaler. Kend signalerne og tag affære for at passe på dig selv, din partner og jeres barn. Husk på, at dine egne fornemmelser og tegn fra kroppen er vigtige! Hvis du eller I er i tvivl, kan I altid kontakte din egen læge eller jordemødrene på din fødeafdeling, hvor man kan henvende sig 24 timer i døgnet. Om MAMAACT MAMAACT er udviklet i samarbejde mellem Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og jordemødre på Hvidovre Hospital. Grafisk design ved United. MAMAACT er støttet af Komiteen for Sundhedsoplysning og organisationen Bydelsmødre. Projektet er finansieret af Jordemoderuddannelsen v. Københavns Professionshøjskole, Institut for Folkesund­hedsvidenskab v. Københavns Universitet og TrygFonden. English During pregnancy, your body undergoes a lot of changes, most of which are completely natural. In the second half of pregnancy, you need to respond if you or your pregnant partner experience certain signals. Know the signals and take the necessary actions to look after yourself or your partner and your baby. Remember that your instincts and the signals given by your body are important! If you are in doubt at any time, you can contact your doctor (general practitioner) or call your delivery ward, which is open 24 hours a day to consult with a midwife. About MAMAACT MAMAACT has been developed via a collaboration between the Institute of Public Health at University of Copenha­gen and midwives from Hvidovre Hospital. Graphic design is by United. MAMAACT is supported by the The Danish Committee for Health Education and the organisation Bydelsmødre. The project is financed by the midwifery education at University College Copenhagen, Institute of Public Health at University of Copenhagen and TrygFonden.

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.