Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Nov, 2020
Worldwide

Revenue

Nov, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

A handy communication tool to allow communication between English = Tagalog & Tagalog => Japanese. Thousands of pre-translated phrases under dozens of useful topics. Ideal for people traveling to the Philippines or for Filipino traveling to Japan or English speaking countries. Plus a 10 thousand word Tagalog dictionary No internet connection required and suitable for iPhone or iPod touch devices. Tagalog is the basis for the national and the official language of the Philippines, Filipino, and spoken in the Philippines by about 22 million people ********************************************* Topics include: * Basic Expressions * Travel * Accommodation * Getting around * Restaurants * Food and Drink * Shopping * Dating * Medical and Emergencies * Beauty care * Business phrases ********************************************* App features: Searchable wordlists. Links to external dictionaries. Romanized pronunciation for Japanese. ********************************************* Also included is a bonus Tagalog => Japanese Phrasebook for Tagalog speakers to communicate in Japanese. Kana readings to allow for easier pronunciations. ーーーーー***ーーーーー Isang kasangkapan ng komunikasyon upang magkaroon ng epektibong komunikasyon sa pagitan ng Ingles = Tagalog / Tagalog => Japanese. Libo-libong sinalin na parirala sa loob ng dose-dosenang kapaki-pakinabang na mga kategorya, katulad ng mga sumusunod: ********************************************* * Pangaraw-araw na ekspresyon * Pambiyahe * Akomodasyon * Pagpasyal * Restoran * Pagkain at Inumin * Pagshoping * Dating * Medikal at Emerhensiya * Pagpapaganda * Salitang negosyo ********************************************* Talagang makakatulong ito sa mga taong bumibisita sa Pilipinas o sa mga Pilipino bumibisita sa Japan o sa mga bansang nakakapagsalita ng wikang Ingles. Plus a 10 thousand word Tagalog dictionary Hindi na kinakailangan ang internet koneksyon at ginawa ito para sa iPhone at iPod touch. Kasali na rin ang Tagalog => Japanese phrasebook bilang isang bonus para sa mga Pilipino gustong makipag-usap sa wikang Hapon. Mayroon din "kana readings" para sa mabilisang pagbigkas. Kung ang iPhone/iPod touch ay naka-set sa wikang Hapon bago i-install ang produktong ito, makikita ang Tagalog => Japanese phrasebooks na may kasamang "kana readings". ーーーーー***ーーーーー

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.