Category Ranking History

Swedbank Latvija Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
banks 1
rate 2
rates 3
currency 4
currencies 5

Downloads

Apr, 2020
Worldwide

Revenue

Apr, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

With our app manage your everyday banking on your smartphone 24/7. For private customers: - Biometric login & payment confirmation - Widget to check account balance - Domestic, instant & other payments - Account statement & transaction details - Push notifications - Managing bank cards - Money request sending - Access to internet bank without additional login. For corporate customers: - Biometric login - Widget to check account balance - Overview of all business accounts - Account statement & transaction details - Various payments - Managing business cards - Access to internet bank without additional login. Safety & security Protect your phone with a screen lock. Do not save other people’s biometric data on your phone. If your mobile device is stolen or lost, immediately block associated device. Feedback We’re able to create great solutions because you give us ideas and feedback. Please provide it directly in the app by clicking „Send us feedback” in „Contacts” tab. Processing of Personal Data Protecting the integrity of personal data is our top priority. We want you to know what personal data we collect and why. More information in regards how we handle personal data can be found on Swedbank's website, swedbank.lv. Pārvaldiet savas bankas lietas ar mobilo lietotni savā viedtālrunī 24/7. Privātpersonām: - Biometriska autorizēšanās un maksājumu apstiprināšana - Konta atlikuma logrīks - Zibmaksājumi, vietējie maksājumi un ne tikai - Konta izraksts un darījumu detaļas - Mobilie paziņojumi - Karšu pārvaldība - Naudas pieprasījumu sūtīšana - Piekļuve internetbankai bez papildu autorizācijas Uzņēmumiem: - Biometriska autorizēšanās - Konta atlikuma logrīks - Visu uzņēmuma kontu pārskats - Konta izraksts un darījumu detaļas - Dažāda veida maksājumi - Biznesa karšu pārvaldība - Piekļuve internetbankai bez papildu autorizācijas Drošība Aizsargā savu tālruni, bloķējot ekrānu. Nesaglabā citu personu biometriskos datus savā tālrunī. Mobilās ierīces zādzības vai nozaudēšanas gadījumā piesaistītā ierīce nekavējoties jābloķē. Atgriezeniskā saite Mums ir svarīgs tavs viedoklis, tādēļ lūdzam to sniegt tieši lietotnē, nospiežot “Sūtīt mums atsauksmi” sadaļā “Kontakti”. Personas datu apstrāde Swedbank, tāpat kā lielākā daļa servisa organizāciju, apstrādā tās rīcībā esošos personas datus. Rūpēties par personas datu drošību, ir mūsu prioritāte. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc. Plašāku informāciju, kā apstrādājam personas datus, var atrast Swedbank internetbankā, swedbank.lv. Управляйте своими финансами с мобильного приложения в смартфоне 24/7. Для частных клиентов: - Биометрическая авторизация и подтверждение платежей; - Виджет остатка счета; - Местные, моментальные и другие платежи; - Выписки со счета и детали платежей; - управление картами; - мобильные уведомления; - запрос на получение денег; - доступ к интернет-банку без дополнительной авторизации. Для бизнес-клиентов: - Биометрическая авторизация; - Виджет остатка счета; - Обзор всех счетов предприятия; - Выписки со счетов и детали платежей; - Разные платежи; - Управление бизнес-картами; - Доступ к интернет-банку без дополнительной авторизации. Безопасность Всегда используйте блокировку экрана. Не сохраняйте в своем телефоне биометрические данные других людей. Обратная связь Ваше мнение очень важно для нас! Вы можете оставить свой отзыв прямо в мобильном приложении, кликнув на ссылку «Отправить отзыв» в разделе «Контакты». Обработка персональных данных Swedbank, как и большинство сервисных организаций, обрабатывает имеющиеся в его распоряжении персональные данные клиентов. Защита персональных данных клиентов является нашим приоритетом. Мы хотим, чтобы вы знали, какие персональные данные мы обрабатываем и почему мы это делаем. С подробной информацией об обработке персональных данных можно ознакомиться в интернет-банке Swedbank, swedbank.lv.

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.