App Icon for Alarm-112 App in Poland App Store
Alarm-112
See on store
Category
Store
Last Updated
2020, Feb 26
Publisher
Visibility Score
25

Category Ranking History

Alarm-112 Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
ratownictwo 1
budzik 2
numer 3
darmowe sms 4
wiadomości sms 5

Downloads

Jul, 2020
Worldwide

Revenue

Jul, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

Celem aplikacji mobilnej jest zapewnienie możliwości przekazywanie zgłoszeń alarmowych na numer alarmowy 112 bez konieczności używania komunikacji głosowej, co powoduje że rozwiązanie jest również przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Przy pomocy aplikacji użytkownik ma możliwość wykonania zgłoszenia alarmowego z terenu Polski o zaistnieniu zagrożenia: życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia, środowiska naturalnego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia tworzy się poprzez wybór właściwej kategorii zdarzeń alarmowych kierowanych następnie do Policji, Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego przy użyciu piktogramów. Istotnym elementem zgłoszenia jest określenie miejsce zdarzenia, co można uczynić na kilka sposobów. Dodatkowo aplikacja przewiduje możliwość komunikacji dwustronnej z operatorem numerów alarmowych przy użyciu SMS. Aplikacja przeznaczona jest dla osób przebywających na terenie Polski. W celu uzyskania funkcjonalności wysyłania zgłoszeń alarmowych użytkownik musi dokonać akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności, a następnie przeprowadzić rejestrację podając poniższe dane: - imię i nazwisko - PESEL - adres e-mail - nr telefonu Więcej informacji o aplikacji oraz film instruktażowy pod adresem https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.