Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 5 Networks

Ad network creative preview
Network Facebook
Media Type Video
First Seen 146 days ago
Last Seen 1 days ago
Creative Count 117

ASO Keywords

Keyword Rank
shein 1
alliexpress 2
allegro 3
aliexpress 4
zara 5

Downloads

Nov, 2022
Worldwide

Revenue

Nov, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

AliExpress to jedna z najpopularniejszych platform zakupowych na ś wiecie, dzi ę ki której masz dost ę p do ponad 200 milionów produktów. Znajdziesz tam oferty odpowiadaj ą ce Twoim zainteresowaniom i wymaganiom. Ciesz si ę równie ż DARMOW Ą WYSY Ł K Ą , która jest dost ę pna w przypadku 75% zamawianych produktów. Nowi u ż ytkownicy s ą nagradzani. MILIONY ARTYKU Ł ÓW Niezliczony wybór produktów w kategorii moda, dom , zdrowie, elektonika, zabawki, sport czy obuwie. Zawsze znajdziesz co ś dla siebie. NAJLEPSZE OCENY Sprawdzaj najlepiej oceniane produkty. Mo ż esz jed dowolnie przegl ą da ć wed ł ug liczby zamówień, wy ś wietleń i czasu, w jakim zosta ł y dodane do koszyka. Kupuj od najbardziej zaufanych sprzedawców. WYSZUKIWANIE ZDJ ĘĆ Dzi ę ki funkcji wyszukiwania zdj ęć , mo ż esz znale źć taki sam b ą d ź podobny produkt, którego szukasz. SPERSONALIZOWANA SEKCJA „WI Ę CEJ DO POKOCHANIA” Chcemy aby Twój wybór by ł jak najbardziej spersonalizowany, dlatego staramy si ę dopasowa ć wyniki wyszukiwania do Ciebie. ZABAWY I GRY INTERAKTYWNE AliExpress to nie tylko zakupy, ale równie zabawa. Z nasz ą mini kolekcj ą mini gier masz szans ę na ś wietn ą rozrywk ę i jeszcze lepsze nagrody. Fantastyczna Farma i Kuponowi Kompanii czekaj ą na Ciebie. OCHRONA KUPUJ Ą CEGO Masz prawo do zwrotu pieni ę dzy, je ś li Twoja paczka nie zostanie dostarczona w okresie Ochrony Kupuj ą cego. Mo ż esz za żą da ć zwrotu i otrzyma ć pieni ą dze w ci ą gu 15-30 dni. BEZPIECZNE METODY P Ł ATNO Ś CI Wybieraj metody p ł atno ś ci, które odpowiadaj ą Ci najbardziej - karta kredytowa czy przelew bankowy. Ł atwo i bezpiecznie. INNE ATRAKCJE W APLIKACJI Czekaj ą na Ciebie inne atrakcje, takie jak: Flash Deals czy zdobywanie kuponów i monet. Mo ż esz ł atwo zarz ą dza ć swoimi zamówieniami i otrzymywa ć powiadomienia. Komunikuj si ę w wielu j ę zykach. Pami ę taj te ż , ż e nasza Obs ł uga Klienta dzia ł a 24/7. WY Ś LIJ SWÓJ KOMENTARZ Podoba ł y Ci si ę zakupy na AliExpress. Twoja opinia jest dla nas bardzo wa ż na. Daj nam zna ć ! Je ś li aplikacja stwarza jakie ś problemy, daj nam zna ć , a zajmiemy si ę tym jak najszybciej. Zostaw komentarz w aplikacji klkaj ąć w "Moje konto" i nast ę pnie w "Sugestie".

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.