Category Ranking History

Regionalny System Ostrzegania Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
news 1
budzik 2
news · 3
burza 4
ewa 5

Downloads

Jun, 2020
Worldwide

Revenue

Jun, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

RSO – Regionalny System Ostrzegania (RSO) to bezpłatna aplikacja mobilna powstała przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Telewizją Polską S.A. Aplikacja ta jest elementem szerszej usługi informowania społeczeństwa o zagrożeniach na terenie Polski za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych: strony internetowe wojewodów, paski informacyjne i telegazeta w telewizorach odbierających sygnał naziemny DVB oraz internetowa telewizja hybrydowa hbbtv. Poprzez RSO Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) podległe wojewodom przekazują użytkownikom aplikacji mobilnej komunikaty o zagrożeniach różnych typów. W zależności od ich ważności dzielą się one na: • Powiadomienia – mają charakter informacyjny, • Ostrzeżenia – oznaczają ewentualne zagrożenie, znaczące lokalne problemy, a także dotyczą ostrzeżeń wydawanych przez IMGW. Treści takie ukażą się na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w telewizji regionalnej TVP. • Ostrzeżenia alarmowe – oznaczają poziom zagrożenia, który wymaga dotarcia z informacją do większej grupy mieszkańców dlatego na poziomie regionalnym WCZK uruchamia rozpowszechnianie informacji także kanałem PUSH oraz na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w kanałach TVP. W ramach RSO funkcjonują następujące typy komunikatów: a) ogólne b) meteorologiczne c) hydrologiczne d) drogowe e) dotyczące stanu wód W miarę rozwoju aplikacji i polityki informacyjnej mogą pojawić się nowe ich kategorie. Użytkownik ma możliwość wyboru typu komunikatu oraz z jakiego regionu chce go otrzymywać: jednego, kilku województw lub całego kraju. Aplikacja ponadto posiada opcję geolokalizacji, do aktywowania i ustawienia przez użytkownika. Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie ostrzeżeń alarmowych i komunikatów właściwych dla położenia użytkownika. W aplikacji RSO można korzystać także z bogatej biblioteki poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia. Formułowane są one w możliwie prosty i łatwy do zrozumienia sposób, stale aktualizowane i udostępniane użytkownikom bez potrzeby aktualizacji aplikacji mobilnej. RSO spełnia więc także ważną funkcję edukacji społeczeństwa w zakresie rekomendowanych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej RSO – Regionalny System Ostrzegania. Życzymy jak najmniej zagrożeń i ostrzeżeń!

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.