Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
news 1
gazetki 2
news · 3
ewa 4
sq 5

Downloads

Jun, 2020
Worldwide

Revenue

Jun, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

Tygodnik ANGORA - Przegląd prasy krajowej i światowej. Tygodnik o tematyce społeczno - politycznej, wydawany w wyjątkowej formule przeglądu najlepszych artykułów z prasy krajowej i zagranicznej. Publikuje też materiały redakcyjne: felietony, komentarze, wywiady. Obecny na rynku od 1990 roku. Lider czytelnictwa i sprzedaży w swoim segmencie. Teraz dostępny co tydzień w wersji przygotowanej dla iPada. ---- Tygodnik ANGORA - Press review of national and global scale. Weekly on socio-political themes, issued in a unique formula as a review of the best articles from domestic and foreign press. Angora publishes editorial materials: essays, commentaries, interviews. Tygodnik Angora has been present on the market since 1990. It has a position of the leader of reading and sale in its segment. Now available every week in the version prepared for the iPad. ---- Terms of use/Warunki korzystania: https://www.angora.com.pl/termsofuse/

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.