Category Ranking History

Amenzi Rutiere Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
education 1

Downloads

Nov, 2022
Worldwide

Revenue

Nov, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

Aplicația „Amenzi Rutiere” oferă un motor de căutare rapid pentru a putea căuta: - orice contravenție prevăzută de Codul Rutier, - orice contravenție prevăzută de Ordonanța nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora - orice contravenție prevăzută de Hotărârea nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor - orice contravenție prevăzută de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto - orice contravenție prevăzută de Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România - articolul care prevede - articolul care sancționează, - valoarea amenzii - valoarea jumătății din minimul amenzii - măsurile complementare. Dacă te-ai săturat de tabele și hârtii sau vrei să fii sigur că sancțiunea aplicată este cea corectă, atunci asta este aplicația pentru tine.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.