Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
obchod 1
slsp 2
george slsp 3
karta 4
tatra banka 5

Downloads

Nov, 2022
Worldwide

Revenue

Nov, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

Aplikácia Čítačka je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú aktivovanú službu Internet banking a používajú mobilné zariadenia s operačným systémom iOS od verzie 7.0. Slúži na generovanie kódov pre vstup do Internet bankingu, na potvrdzovanie platieb a aktiváciu aplikácií Tatra banky. Zároveň podporuje funkcionalitu snímania QR kódu, ktorý je generovaný v Internet bankingu a umožňuje tak získať potvrdzovací kód bez nutnosti prepisovania údajov do aplikácie. Čítačka je autorizačný a autentifikačný nástroj rovnocenný so štandardným nástrojom Karta a čítačka, poskytuje rovnaké funkcie (bez potreby zadávať PIN ku karte pri každej operácii) a je tiež rovnako bezpečná. Aplikácia pre svoje fungovanie nevyžaduje aktívne dátové ani hlasové služby a nezasiela žiadne SMS správy. Čítačku je možné aktivovať prostredníctvom konfiguračnej SMS, ktorá je zasielaná telefonickou službou DIALOG Live alebo nasnímaním QR kódu vygenerovaného v Internet bankingu Tatra banky v časti „Nastavenia – Čítačka“, prípadne v pobočke Tatra banky. V priebehu aktivácie aplikácia vyzve na nastavenie prihlasovacieho hesla, ktorého doba exspirácie závisí od jeho zložitosti. Kompletné informácie ako aj podmienky používania Čítačky sú uvedené na www.tatrabanka.sk.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.