Category Ranking History

EasyAis2 Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
booking 1
2 2
booking com 3
mobile 4

Downloads

Nov, 2022
Worldwide

Revenue

Nov, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

EasyAiS2 je aplikácia určená pre študentov využívajúcich informačný systém AiS2. Poplatok je jednorázový. V prípade akýchkoľvek problémov prosím kontaktujte vývojára na emailovej adrese [email protected] Dostupné funkcie - prehľad skúšok - prehľad hodnotenia - rozvrh - export rozvrhu do iOS kalendára - diskusie - prehľad poplatkov - prihlasovanie na skúšky - notifikácie Aplikácia podporuje nasledujúce školy: - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Ekonomická univerzita v Bratislave - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Katolícka univerzita v Ružomberku - Univerzita J. Selyeho v Komárne - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Univerzita Komenského v Bratislave - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Vysoká škola Danubius v Sládkovičove - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - Akadémia umení v Banskej Bystrici

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.