Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
app 1
financie 2
obchody 3
finance 4
apps 5

Downloads

Dec, 2022
Worldwide

Revenue

Dec, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

SmartToken je mobilná banková aplikácia určená pre klientov ČSOB, ktorá slúži na elektronický podpis a prihlásenie klienta v službách elektronického bankovníctva ČSOB. Každý vygenerovaný kód je jedinečný a jeho platnosť časovo obmedzená. Aplikáciu je nutné pred prvým použitím aktivovať. Pre aktiváciu je potrebný jedinečný aktivačný kľúč z SMS, alebo získaný prostredníctvom pobočky, či Infolinky ČSOB. Pre aktivovanie aplikácie je nutné pripojenie na internet. Aplikácia môže byť používaná aj offline. Vygenerované kódy nikdy neposkytujte iným osobám a nezadávajte ich do internetových stránok a aplikácií, ktoré nepatria ČSOB. Banka Vás nikdy nebude žiadať o zaslanie alebo oznámenie kódu vygenerovaného aplikáciou SmartToken, ani iných bezpečnostných kódov.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.