Category Ranking History

Vodičák 2022 Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
autoskola 1
v 2
slovensky 3
slovakia 4

Downloads

Oct, 2022
Worldwide

Revenue

Oct, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

Vodičák 2022 je aplikácia pre nácvik skúšobných testov pre vodičov skupín A, B, C, D a T. Obsahuje všetkých 35 testov pre skupiny A a B a 25 testov pre skupiny C, D a T. Otázky sú preskupené do tematických okruhov: 1) Pravidlá cestnej premávky 2) Technické predpisy 3) Dopravné značky 4) Križovatky Otázky zodpovedajú zneniu podľa Ministerstva dopravy a výstavby (jiscd.sk). Aplikácia obsahuje aj staršiu sadu otázok, najmä pre tých, ktorí sa začali učiť pred pridaním novej sady otázok a nechcú prísť o svoj doterajšie výsledky. Aplikácia si pamätá, ako odpovedáte na jednotlivé otázky. Na základe toho vie odporučiť, ktoré otázky by ste si mali ešte precvičiť. Tiež dokáže odhadnúť pravdepodobnosť vášho úspechu u skúšky! Pre použitie aplikácie nie je potrebné pripojenie k internetu.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.