Category Ranking History

Daxiang Dictionary Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
chinese 1
dictionary 2
ยิง 3
thai 4
จีน 5

Downloads

Oct, 2022
Worldwide

Revenue

Oct, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

โปรแกรมพจนานุกรม 大象词典 โปรแกรมยอดนิยมสำหรับ iPhone และ iPad รวบรวมคำศัพท์ด้านภาษามากกว่า 200,000 รายการ 大象词典是 iPhone 和 iPad 最受欢迎的软件,收集的词汇超过 200,000条 คุณสมบัติ 1. ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต ในการค้นหาคำศัพท์ 2. รวบรวมคำศัพท์สำคัญที่จำเป็นในการเรียนการสอนมากกว่า 200,000 รายการ ครอบคลุมคำศัพท์ HSK 1-6 3. ค้นหาได้ทั้ง ภาษาไทย ภาษาจีนตัวย่อ ภาษาจีนตัวเต็ม และพินอิน 4. แสดงชนิดของคำศัพท์พร้อมประโยคตัวอย่าง 5. แชร์หน้าคำศัพท์ ส่งให้เพื่อนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ หรือจะเก็บไว้ใช้เป็น flashcard ในการท่องคำศัพท์ ก็ได้ 6. Copy คำศัพท์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 7. แสดงหน้าค้นหาล่าสุด เพื่อดูประวัติการค้นหาที่ผ่านมา 8. ออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาจีน เช่น นิทาน ไทย จีน มิวสิควีดีโอเพลงจีนพร้อมคำแปล หมวดหมู่คำศัพท์ การใช้คำศัพท์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 9. เปลี่ยนอักษรจีนตัวย่อหรือตัวเต็มได้ง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียวตลอดเวลาในการใช้งาน 10. เก็บคำศัพท์ที่ชื่นชอบไว้ดูย้อนหลังได้ 11. ปรับขนาดตัวอักษรได้หลายขนาด เพื่อสะดวกในการใช้งาน 12. ออกเสียง จีนกลาง จีนกวางตุ้ง 13. คำศัพท์ทั้งหมด แปลจากเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้ได้คำแปลที่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของแต่ละภาษา โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือโปรแกรมสำเร็จรูป 14. ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 15. แสดงหมวดหมู่คำศัพท์ 软件的其他性能 1. 在搜索单词的过程中无需连接网络。 2. 收集多达200,000个在教学上有必用到的生词。 3. 可以通过打入泰文、拼音、简体字和繁体字还进行搜索。 4. 显示出各种词语的分类和句子。 5. 可以把单词通过各种软件来分享给朋友,或者收集为单词卡片以方便浏览。 6. 可以复制单词以用到其他事情上。 7. 显示出最近搜索单词和保存所有搜索记录。 8. 在线学习平台,为了学习汉语而用,比如泰语故事和汉语故事、具有泰语翻译的汉语歌曲视频、各种泰国-中国新闻、等等。 9. 可以通过轻轻一按就互换简体-繁体。 10. 收集喜欢的单词以稍后观看。 11. 随着使用者的需求来调整文字的大小。 12. 普通话和广东话的发音。 13. 所有单词是通过语言主人的直接翻译,导致得到与每种语言相同意思的翻译解释,并没有使用网络或其他软件的资料。 14. 屏幕可以随意横竖旋转。 15. 分类词汇 คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ มีความสามารถในการเชื่อมโยงคำศัพท์ แบบไม่จำกัด เมื่อเราค้นหาคำศัพท์ แอพจะแสดงความหมายของคำนั้นออกมา จากนั้นเราสามารถกดที่ความหมายนั้น ๆ เพื่อให้แอพค้นหาการเชื่อมโยงคำศัพท์อื่น ๆ ที่มีความหมายเดียวกันนั้นออกมาได้ เราสามารถกดคำเชื่อมโยงลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ แบบไม่จำกัด และสามารถกดย้อนกลับไปกลับมาได้ โดยแอพจะแสดงปุ่มพร้อมตัวอักษร ไว้ที่ด้านบนของแถบความหมาย 特殊特色 此软件可以无限的接连单词,当使用者搜索单词时,此软件将显示出所单词的意思,然后使用者可以点击该单词意思以让软件继续为你搜索其他有相同和相似解释的更多单词。我们可以继续这样无限地点击,以及可以点返回和前进,而软件将在解释栏的上面显示出按钮包括文字。

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.