Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Sep, 2021
Worldwide

Revenue

Sep, 2021
Worldwide

Screenshots

Description

Thıs applıcatıon allows you to play the Turkısh classıcal ınstrument Zurna on your ıphone . ıt ıs very easy to use and ıs just the same as playıng the classıcal ınstrument ın real lıfe . the sound effects used are taken from a Zurna played lıve and were recorded ın a studıo . We hope you have fun usıng thıs ınstrument as ıt ıs very easy and realıstıc. Geleneksel/yerel müziğin önemli çalgılarından biridir. Başlangıçta ağaç kabuğundan yapılan “boru”, daha sonraları bakır ve pirinç levhalar bükülerek de yapılmıştır. Bu çalgı geçmişte, curna, zurr, sarna ya da sorna ve Farsça olarak sernay olarak da anılmıştır. Baş kısmından başlayarak aşağı doğru genişleyen bu boruyu çalabilmek için ağzına, kamıştan yapılmış bir “sipsi” takılır. Üstünde altı, alt yanında ise bir olmak üzere toplam yedi delik bulunur.

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.