Category Ranking History

Microsoft Outlook Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 3 Networks

Ad network creative preview
Network Facebook
Media Type Video
First Seen 642 days ago
Last Seen 578 days ago
Creative Count 124

ASO Keywords

Keyword Rank
mail 1
mai 2
microsoft 3
outlook 4
email 5

Downloads

Dec, 2022
Worldwide

Revenue

Dec, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

Outlook cho phép bạn đưa toàn bộ tài khoản email và lịch của mình vào một vị trí thuận tiện. Dù bạn muốn kiểm soát hộp thư đến hay lên lịch cho sự kiện quan trọng tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được tính năng suất, gọn gàng và kết nối cao độ nhất. Sau đây là những điều bạn sẽ thích trong Outlook for iOS: - Tập trung vào đúng trọng tâm với hộp thư đến thông minh - chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp giữa những thư yêu cầu bạn hành động ngay và những thư khác. - Trượt nhanh để nhanh chóng lên lịch, xóa và lưu trữ thư. - Chia sẻ trạng thái sẵn sàng họp chỉ với một thao tác nhấn và dễ dàng tìm được thời gian họp với những người khác. - Tìm kiếm mọi thứ với trải nghiệm tìm kiếm mới của chúng tôi, bao gồm các tệp, liên hệ và các chuyến đi sắp tới của bạn. - Xem và đính kèm tệp bất kỳ từ email, OneDrive, Dropbox và nhiều nơi khác mà không cần tải xuống điện thoại. - Đưa toàn bộ ứng dụng bạn yêu thích vào Outlook, bao gồm Facebook, Evernote, Trello và các ứng dụng khác. - Mở Word, Excel hoặc tài liệu Office đính kèm khác để chỉnh sửa trực tiếp trong ứng dụng tương ứng rồi đính kèm trở lại email. -- Outlook for iOS hoạt động với Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (bao gồm Hotmail và MSN), Gmail, Yahoo Mail và iCloud. -- Để thực hiện mua đăng ký Office 365 Home hoặc Personal trong ứng dụng, hãy mở ứng dụng, đi tới Cài đặt, rồi nhấn vào Nâng cấp cạnh tài khoản Outlook.com hoặc Hotmail.com của bạn. Các đăng ký có giá khởi điểm ở mức 6,99 USD một tháng tại Hoa Kỳ và có thể thay đổi theo khu vực. Với đăng ký Office 365, bạn nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng, truy nhập vào mọi tính năng trong Word, Excel và PowerPoint trên iPad, iPhone và iPod touch, đồng thời, bạn có thể cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote trên PC hoặc máy Mac. Các đăng ký Office 365 được mua từ ứng dụng sẽ được tính phí vào tài khoản iTunes của bạn và sẽ tự động gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện tại, trừ khi tính năng gia hạn tự động được tắt trước đó. Để quản lý các đăng ký của bạn hoặc để tắt tính năng gia hạn tự động, sau khi mua, hãy đi tới cài đặt tài khoản iTunes của bạn. Không thể hủy bỏ đăng ký trong thời gian đăng ký hiện hoạt. Mọi khoảng thời gian chưa dùng tới trong giai đoạn dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ mất hiệu lực khi người dùng mua đăng ký cho ấn phẩm đó, nếu áp dụng. Quyền riêng tư và cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 Điều khoản sử dụng: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.