Category Ranking History

TEDICT Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
ted 1
ted talk 2
toeic 3
ielts 4
learn english 5

Downloads

Dec, 2019
Worldwide

Revenue

Dec, 2019
Worldwide

Screenshots

Description

* LITE version -> Search "TEDICT" Nếu muốn giỏi tiếng Anh phải thường xuyên luyện nghe. Nhưng chỉ nghe thôi thì không đủ. Cũng như mọi ngôn ngữ khác trên thế giới trong tiếng Anh cũng có những từ nghe không được rõ tuỳ vào những những từ ngữ tiếp cận. Chính vì vậy mà cần phải xác nhận xem nội dung đã nghe có đúng hay không. Phương pháp tốt nhất chính là nghe và viết theo Sau khi nghe lời của người phát biểu và đánh máy lại câu bằng bàn phím máy sẽ xác nhận từng câu một. Khi tiến hành không mất nhiều thời gian và có thể sử dụng tiện lợi trên xe buýt hay trong tàu điện ngầm. Và còn có thể ứng dụng tải loát TED bằng kỹ năng chiếu hình ảnh động vận dụng phụ đề. Đặc biệt, do rất nhiều bài giảng TED được cập nhật liên tục làm giáo trình tiếng Anh do vậy các nội dung sẽ không bị hạn chế. Vì TEDICT có thể tải các bài giảng TED theo ý muốn xuống và ứng dụng được điều này nên nó luôn là cuốn giáo trình mới mẻ. TED - Hướng tới trí năng hàng đầu thế giới Những bài nói cao cấp có thể nghe được ở TED Cho đến phát âm tiếng Anh với chủng loại đa dạng không giới hạn xuất thân và quốc tịch Hãy nghe các sáng kiến tuyệt vời của TED cùng với TEDICT và nâng cao năng lực tiếng Anh của bạn * More Information -> http://cocoswing.com/tedict/ TED does not endorse or sponsor this app in any way. All TED Talks subject to the creative commons license found at ted.com

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.