Category Ranking History

Waze Chỉ đường & Giao thông Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 2 Networks

Ad network creative preview
Network ad network icon AdMob
Media Type Video
First Seen 79 days ago
Last Seen 23 days ago
Creative Count 3

ASO Keywords

Keyword Rank
bản đồ 1
maps 2
gôgle map 3
map 4
google maps 5

Downloads

Dec, 2020
Worldwide

Revenue

Dec, 2020
Worldwide

Screenshots

Description

Luôn biết chuyện gì đang xảy ra trên đường với Waze. Ngay cả khi bạn đã biết đường, Waze sẽ cho bạn biết về tình hình giao thông, công trường xây dựng, cảnh sát, tai nạn & các thông tin khác. Nếu giao thông không thông thoáng trên lộ trình của bạn, Waze sẽ thay đổi lộ trình để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tại sao sử dụng Waze? ◦ Xem chuyện gì đang xảy ra - Cảnh báo về tình trạng giao thông, cảnh sát, các mối nguy hiểm và thông tin khác trên lộ trình của bạn ◦ Đến đích nhanh hơn - Thay đổi lộ trình ngay lập tức để tránh tắc đường và tiết kiệm thời gian ◦ Biết khi nào bạn sẽ đến nơi - Thời gian Đến nơi dựa trên dữ liệu giao thông trực tiếp ◦ Trả phí nhiên liệu ít hơn - tìm trạm xăng rẻ nhất trên lộ trình ◦ Luôn tìm đường - chọn từ một danh sách các giọng nói khác nhau để dẫn đường khi bạn lái xe Hãy sẵn sàng lái xe cùng Waze. Bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát đối với các cài đặt bảo mật của mình. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Waze, bao gồm thông tin nào được truy cập và cách sử dụng thông tin tại: www.waze.com/legal/privacy

0 Installed SDK

Reviews

Try MobileAction free for a week!

No credit card required.